آسیا کاوش

بایگانی هوشمند

در جهان امروز با توجه به مراجعه مکرر به مخزن اسناد تجاری، مالی، اداری ،پرسنلی، اطلاعاتی و… در کلیه سازمان ها و شرکت ها
و ضرورت ایجاد قابلیت های خاص در واگذاری آسان و امن اسناد و بهره برداری سهل الوصول دقیق وسریع و طبعا امکان طبقه بندی و ثبت مدارک بصورت کدینگ شده و متقابلا فراخوانی با همان کد های واگذاری و مضافا استفاده بهینه از فضاهای اختصاص یافته به اسناد قابل بایگانی، واحد طرح و توسعه شرکت آسیا کاوش با بهره گیری از تکنولوژی ترکیبی برق و مکانیک و الکترونیک با تمر کز بر روی بازار های هدف و امکان سنجی دقیق مبنی بر تغییرات بنیادی در فرایند بایگانی ،با طراحی دستگاه هوشمند بایگانی و ثبت در مراجع ذی صلاح و فراهم نمودن تجهیزات مدرن جهت تولید ،موجب تحولی شگرف در حوزه ی بایگانی گردید است.
اینک جهت هوشمند سازی بایگانی مستندات کلیه سازمان ها ،مستعد می باشد.